[Forrige] - [Indholdsfortegnelse] - [Næste]

Date: Thu, 04 Dec 1997 08:40:48 +0100
From: Rune
Subject: Hvad tror du

Hej Allesammen !

Findes julemanden ?
Her snakker vi altså ikke kun om ham oppe på Grønland, men om den
"rigtige" julemand eksisterer. Jeg ved godt den er gammel, men jeg har
som dagens "DDD" valgt en ældre afhandling omkring dette spørgsmål; det
er jo trods alt kun jul én gang om året.

I denne søde juletid har Telia sat spørgsmålstegn ved julemanden.....
Eksisterer han? Eller det ren fup? Og da vi ikke bare tager hvad som
helst for gode varer, bad vi vores kontakter i USA om at undersøge det
via USA´s mest berømte instituter: Masseschusets Institute of
Technology.
Vi bad dem gå ud fra følgende hypotese:
"Der findes en julemand, som besøger alle søde børn, og julemanden
benytter flyvende rensdyr samt slæde ved levering af julegaverne".
MIT skulle så ud fra de fysiske fakta fremlægge deres rapport.
"Ingen kendt rensdyrrace kan flyve. Dog findes der ca. 300.000 dyrearter
som ikke er videnskabeligt kendt eller klassificeret. Selvom de fleste
af disse er insekter og laverestående arter, så er der fortsat mulighed
for at der findes flyvende rensdyr, og at julemanden er den eneste der
kender denne art.
Der findes 2 milliarder børn under 18 år på jorden. Eftersom julemanden
af kulturelle og historiske årsager ikke betjener muslimske,
hinduistiske, jødiske og buddistiske børn, reduceres antallet af børn
som julemanden skal besøge juleaften, til 378 millioner.
Baseret på et gennemsnit på 4,11 børn pr. husholdning, beregnes det
antal hjem julemanden skal besøge, til 91,8 milllioner. Dette
forudsætter naturligvis, at der er et sødt barn pr. hjem.
På grund af jordens inddeling i tidszoner og landenes placering, vil
julemanden maksimalt kunne arbejde 31 timer juleaften. Dette forudsætter
at han rejser fra øst til vest, som utvivlsomt er mest logisk.
For at betjene 91,8 millioner hjem, må julemanden besøge 822,6 hjem I
sekundet.
Dette giver julemanden 1/1000 del sekund til at parkere slæden, finde
gaven til det pågældende barn, hoppe ud af slæden, suse ned gennem
skorstenen, børste soden af sig, placere gaven under træet, klatre op
gennem skorstenen, børste soden af sig, stige op i slæden, og køre
videre til det næste hus.
Eftersom det antages, at alle 91,8 millioner hjem er fordelt jævnt over
hele jordens overflade, hvilket selvsagt ikke er rigtigt, men som
alligevel accepteres som en forudsætning for videre beregninger, giver
dette en gennemsnitlig afstand på 1,3 kilometer mellem hvert stop. Ruten
bliver da tilsammen på 121,5 millioner kilometer. Dette betyder, at
julemanden skal rejse 1088 kilometer pr. sekund. Et almindeligt rensdyr
kan maksimalt nå op på 24 kilometer I timen........
Et andet vigtigt element er slædens last. Vi antager, at hvert barn kun
får en gave, som ikke overstiger størrelsen på et middelstort Lego-sæt.
Så vil slæden ved start veje 160.850 tons. Dertil kommer julemanden, der
som regel betegnes som overvægtig. På land kan et almindeligt rensdyr
ikke trække mere end ca. 150 kg. Selvom vi antager, at et flyvende
rensdyr kan trække 10 gange mere end det traditionelle rensdyr, som vi
kender det, så vil det ikke være muligt at trække slæden med f.eks. 8
eller 9 rensdyr. Det vil kræve 214.200 rensdyr. Dette øger vægten på
ekvipagen til 176.715 tons, og det er endda uden julemandens og slædens
vægt. 176.715 tons med en fart på 1088 km pr. sekund giver en enorm
luftmodstand. Denne luftmodstand vil varme rensdyrene op på samme måde,
som når et rumskib flyver ind i jordens atmosfære. De 2 første rensdyr
vil blive udsat for en energimængde svarende til 14,3 kvintillion joule
pr. sekund - hver! Kort sagt, de 2 første rensdyr vil gå op i flammer
næsten umiddelbart. Når de 2 første er borte, vil de 2 næste udsættes
for samme energimængde. Der vil ligesom opstå en eksplosiv kædereaktion.
Samtlige rensdyr vil fordampe i løbet af 4,26 tusindedele sekund.
Julemanden vil gennem denne kædereaktion blive udsat for
centrifugalkræfter på 17.500,6 gange tyngdekræften. Julemanden med en
vægt på 135 kg., som antages at være lille, vil blive presset bagover i
slæden med en kraft på 2.167.007 kg."
Konklusionen er enkel: Hvis julemanden overhovedet nåede at dele nogle
gaver ud, så er han pr definition død nu. Selvfølgelig er der muligt, at
julemanden råder over en teknologi, som ikke er opdaget. Det er
selvfølgelig det halmstrå, vi vil klamre os til. Eller også må vi håbe
på at der findes flere (læses: masser) julemænd.
HO-HO-HO............GOD JUL.

Der er en meget simpel løsning på det hele som de kloge jo selvfølgelig
har overset.

1. Julemanden har samme overenskomst som postbudene, hvilket vil sige at
han ikke bringer gaver ud hvis der ikke er ordentlige adgangforhold.
Hvor mange har i dag en rigtig gammeldaws kamin ?
2. Personligt tror jeg alligevel ikke at der så mange ARTIGE børn !


Julehilsen
Rune[Forrige] - [Indholdsfortegnelse] - [Næste]