Sadistiske Sørens Saftige Sagaer Forrige Indhold Næste
SSSS     Nummer 36    1. årgang       21. marts 2002

ESFP

Vi netop kommet hjem, efter at have se "Et Smukt
Sind" med Russel Crowe. En god film. Russel Crowe
spiller rigtigt godt, lige til en Oscar.

o O ( ) O o

Lindas Myers-Briggs resultat: ESFP Ekstrovert(udadvendt), Sansning, Følen og
Opfattelse. Så pånær det ekstroverte, er vi
diamentrale modsætninger. Følgende personligheds-
træk kendetegner ofte ESFP-typer:

"Udfarende, accepterende, venlige, glæder sig
over alting og spreder fornøjelse blandt andre
ved deres glæde. Kan lide aktivitet og at sætte
ting i gang. Ved hvad der foregår og deltager
ivrigt. Har nemmere ved at huske kendsgerninger
end at mestre teorier. Er bedst i situationer,
hvor der kræves sund fornuft og praktiske evner
i omgangen med mennesker."

Det var så lidt mere at tygge på!

o O ( ) O o

Dagens vittighed handler om en mand, der heller
ikke er helt normal (og her er det altså John
Nash, jeg refererer til):


Wooden Leg

A man and woman meet in a bar and start to
dance. She comments on how the man is a wonderful
dancer.

He says, "Not bad for a man with a wooden leg,
eh?" She says, "Yeah right, you don't have a
wooden leg." "Well watch." So he unscrews his leg
and proves it to her.

Later, dropping her off at home he kisses her and
she says "My, you embrace me divinely." "Not bad
for a man with a wooden arm, huh?"

They go inside and play cards with her parents.

She says, "My, you play a wonderful game of
cards." "Not bad for a guy with a wooden head eh?"
he replies. "You don't have a wooden head." she
says. He says "Come into the next room and I'll
show you."

The parents waits quite a while but finally looks
and sure enough he is screwing his head off.


--
mailto:soren@lund.org
http://soren.lund.org


---------- Søren Lund
Sadistiske Sørens Saftige Sagaer Forrige Indhold Næste